GO4 Лизинг пакет

Во соработка со „Winner Life" и „Winner осигурување".

Неверојатен GO4 лизинг пакет на С - Лизинг", Шпаркасе Банка Македонија" и Винер Осигурување"!

Aплицираjте за неверојатен GO4 лизинг пакет за да ги добиете најдобрите услови за купување ново моторно возило од секаков тип со следните услови:

  • Каматна стапка од 6,75%;
  • Рок на отплата до 5 години;
  • Кредитна картичка и дозволено пречекорување со 6% каматна стапка за првите 12 месеци;
  • Финансиран износ без ограничување;
  • Најповолно каско осигурување и полиса за авто-одговорност за вашето ново возило.

Поволности од Шпаркасе Банка Македонија

Дебитна картичка

Дебитна картичка со можност за подигнување на готовина БЕЗ ПРОВИЗИЈА на банкоматите на Банките членки на Ерсте и Штаермеркише Шпаркасе Групацијата.

Кредитна картичка

Кредитна картичка и дозволено пречекорување на трансакциска сметка со 6% каматна стапка за првите 12 месеци.

Корпоративни клиенти

Повластени услови за соработка со корпоративните клиенти на Шпаркасе Банка Македонија.