• 2016 3 Јуни
    Соопштенија ИНТЕРВЈУ - САВА ДАЛБОКОВ

ИНТЕРВЈУ - САВА ДАЛБОКОВ

Во 2015 година, за прв пат од изминатите години, постигнавме солиден раст во работењето со клиентите. Кредитите на населението ги зголемивме за преку 25%. Во кредитирањето на правните лица не забележавме раст, но значително ја подобривме структурата на портфолиото и заменивме голем број на нефункционални кредити со пласмани кон бонитетни клиенти. Потврда за нашата стабилност и балансирана стратегија е и зголемувањето на депозитите на клиентите од преку 25%. Повеќе