• 2019 1 Јули
    Соопштенија Известување за клиенти - EVN Home

Почитувани клиенти,

Шпаркасе Банка Македонија ги известува постоечките клиенти кои се корисници на услугата траен налог кон Друштвото ЕВН Македонија со број 250-0010032000-10, дека почнувајќи од 01.07.2019 година Банката ќе продолжи со наплата кон сметката на Друштвото ЕВН Хоме со број 250-1010006644-25.

Со почит,

Шпаркасе Банка Македонија