facebook
you-tube
Барај
Брз потрошувачки кредит

Намена: Ненаменски потрошувачки кредит.

 

Главна предност: брз и едноставен процес на одобрување

Таргет група: приматели и не приматели на плата во ШБМ 

Максимален износ на кредитот: до 100.000 МКД

Максимален рок на отплата: 4 години

Каматна стапка:

  • Фиксна каматна стапка за целиот период на отплата  6,90%

Обезбедување: административна забрана

Провизија за одобрување: 1.000 МКД

Административен трошок за аплицирање за кредит: еднократно 400,00 МКД.

a
Copyright Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје