facebook
you-tube
Барај
Дневни лимити на картички

Дневните лимити на платежните картички издадени од Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје се:

Подигнување на готовина на банкомати 24.000,00 денари

Безготовинско плаќање во трговија 36.000,00 денари

Вкупно 36.000,00 денари

Подигнување на готовина на банкомати 50.000,00 денари

Безготовинско плаќање во трговија 50.000,00 денари

Вкупно 50.000,00 денари

Дневните лимити може да се променат на барање на клиентот во некоја од експозитурите на Банката, како и со повик во Контакт центарот  02 3200 600 од понеделник до петок во периодот од 08.00 до 16.00 часот. 

* Промена на дневни лимити со повик во  Контакт центарот е дозволена само за физички лица.

a
Copyright Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје