facebook
you-tube
Барај
Дневни лимити на картички

Дневните лимити на платежните картички издадени од Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје се:

Подигнување на готовина на банкомати 24.000,00 денари

Безготовинско плаќање во трговија 36.000,00 денари

Вкупно 36.000,00 денари

Подигнување на готовина на банкомати 50.000,00 денари

Безготовинско плаќање во трговија 50.000,00 денари

Вкупно 50.000,00 денари

Дневните лимити може да се променат на барање на клиентот во некоја од експозитурите на Банката. 

a
Copyright Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје