facebook
you-tube
Барај
Финансиски пазари

Како членка на Staiermarkische Bank und Sparkassen AG, која е дел од Erste Group Bank AG Групацијата, Банката посветува посебно внимание на активностите во делот на финансиските пазари, постојано имплементирајќи ги групациските стандарди и знаења во овој дел.

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје е банка Поддржувач на меѓубанкарскиот девизен пазар во Република Македонија, директен учесник на пазарите преку шалтер организирани од НБРМ и активен учесник на пазарот на пари. Во тој контекст, на своите клиенти (институционални, правни и физички лица) им овозможува широка палета на производи и услуги меѓу кои тргување со девизни средства, склучување договори за финансиски деривативи, купување и продавање државни хартии од вредност  на примерен и секундарен пазар, пласирање депозити, склучување РЕПО трансакции, како и останати финансиски услуги.

За било какви прашања, предлози или коментари, Ве молиме да не контактирате преку е-маил или телефон, на нашите контакти.

 
a
Copyright Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје