facebook
you-tube
Барај
Физички лица

На едноставен, брз начин можете да станете корисник на некои од нашите производи. Љубезноста и стручноста на вработените, ќе Ви помогне успешно да го изберете прозиводот според Вашите потреби.

Воведувањето на нови производи, како и постојаното работење на квалитетот на постоечките, се наша примарна определеност.

 

Маја Палчевска - Директор на Регионална дирекција Центар

Тел:+ 389 (2) 3200-647, Факс: +389 (2) 3200-591

Е-маил maja.palcevska@sparkasse.mk

 

Зоран Дичевски - Директор на Регионална дирекција Запад

Тел:+ 389 (46) 231-161, Факс: +389 (46) 252-130

Е-маил zoran.dicevski@sparkasse.mk

 

Васко Мукаетов - Директор на Регионална дирекција Исток

Тел:+ 389 (32) 383-410, Факс: +389 (32) 383-410

Е-маил vasko.mukaetov@sparkasse.mk

 

Петар Чучурски – Директор на Дирекција за канали на дистрибуција

Тел:+ 389 (2) 3200-615, Факс: +389 (2) 3200-591

Е-маил petar.cucurski@sparkasse.mk

 

Владимир Кечовски – Директор на Дирекција за микро клиенти

Тел:+ 389 (2) 3200-520, Факс: +389 (2) 3200-591

Е-маил vladimir.kecovski@sparkasse.mk

 

Игор Цуцуловски – Раководител на Одделение за поддршка на канали на дистрибуција

Тел:+ 389 (2) 3200-637, Факс: +389 (2) 3200-591

Е-маил igor.cuculovski@sparkasse.mk

a
Copyright Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје