facebook
you-tube
Барај
Станбен кредит во соработка со НАСТЕЛ Скопје

Сега уште полесно може да стигнете до Вашиот нов дом, со станбениот кредит од Шпаркасе Банка со атрактивна каматна стапка од 2,9% фиксна за првите 3 години. Искористете ја можноста да го остварите Вашиот сон за нов дом на најбрз и наједноставен начин.

Аплицирајте и искористете ги сите предности на станбениот кредит од Шпаркасе Банка:

  • 2,9% фиксна каматна стапка за првите ТРИ години;
  • Променливи камати после првите ТРИ години почнувајќи од 5,8%;
  • Минимално сопствено учество почнувајќи од 15%;
  • Бесплатна полиса за осигурување на новиот дом во првите 2 години;
  • 0% провизија за одобрување на кредитот;
  • 0 МКД трошоци за проценка на имотот во првата година;
  • Максимален рок на отплата до 30 години;
  • Обезбедување на кредитот е хипотека на недвижен имот.

Искористете ја оваа шанса за да влезете во Вашиот нов стан од понудата на Настел во новиот комплекс Настел Тафталиџе. Комплексот содржи луксузни деловни простории и станови од 40m2 до 140m2 и се гради по врвни европски стандарди, со главен акцент на квалитетот на материјалите, изведбата и енергетската ефикасност за да обезбеди услови за удобно домување.

За сите дополнителни информации и во врска со условите за кредитирање, обратете се во експозитурите на Шпаркасе Банка.

Намена: Наменски кредит за купување на станбен простор што го гради инвеститорот НАСТЕЛ.

Напомена: За лица кои не ја примаат платата преку Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, а сакаат да аплицираат за овој производ мора да достават изјава дека платата ќе ја префрлат преку Банката во рок од 45 дена од датумот на склучување на Договорот за кредит.

Останато: Интеркаларната камата се наплатува од денот на реализација на кредитот до ставање на кредитот во отплата

 

 


a
Copyright Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје