facebook
you-tube
Барај
Групација

 

Со билансна вредност од 14,2 милијарди eвра, Штаермеркише Шпаркасе е најголема Банка во Штаерска и најголема кредитна институција на југот на Австрија. Безграничните визии во меѓународното деловно работење се дел од основата на успехот на нашата Групација. Штаермеркише Шпаркасе го гледа регионот на Југоисточна Европа како домашен, проширен пазар. Веќе подолгo низ години, центарот за компетентност во Грац, претставува мост помеѓу претпријатијата од Штаерска и Југоисточна Европа. Клиентите на Групацијата, активни во регионот на Југоисточна Европа, се опслужуваат и локално, во нивните средини.

 

a
Copyright Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје