facebook
you-tube
Happy Monday

Шпаркастичен понеделник!

Купувајте со картичките Mastercard од Шпаркасе Банка и освојте парични награди - секој ден 5.000 МКД, еднаш неделно 50.000 МКД и главна награда 500.000 МКД!

Само со картичките Mastercard од Шпаркасе Банка, можете да учествувате во Happy Monday наградната игра и да освоите:

 • Дневна награда од 5.000 МКД
 • Неделна награда од 50.000 МКД
 • Главна награда од 500.000 МКД

 Во Happy Monday наградната игра учествуваат сите корисници на следниве картички издадени од Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје:

 • Mastercard Debit дебитна картичка за физички лица
 • Maestro дебитна картичка за физички лица
 • Mastercard Standard кредитна картичка за физички лица
 • Mastercard Gold кредитна картичка за физички лица

Право на учество имаат сите корисници на горенаведените картички кои направиле трансакција со износ поголем или еднаков на 300 МКД на продажни места и е-commerce во земјата и надвор од неа, со тоа што:

 • За дневна награда учествуваат трансакции направени во текот на денот на кој се однесува извлекувањето.
 • За неделна награда учествуваат трансакции направени во текот на неделата на која се однесува извлекувањето.
 • За главна награда учествуваат сите трансакции направени во период  од 06.11.2017г. до 31.12.2017г.

Наградната игра започнува од 06.11.2017г. и трае до 31.12.2017г. Извлекувањата се секој понеделник и добитниците се објавуваат во тековната недела.

Извлекувањето на главната награда е на 09.01.2018г.

Овде може да ги погледнете правилата на наградната игра. Доколку сакате да се откажете, односно да не учествувате во наградната потребно е да ја пополните оваа изјава. За сите дополнителни информации во врска со условите за награднат игра обратете се во експозитурите на Шпаркасе Банка Македонија или јавете се во Контакт центарот на 02 3200 600.

 ДОБИТНИЦИ:

1. Прво извлекување, понеделник - 13.11.2017

Дневни награди од 5.000 МКД 

 • Живко Дуковски - Скопје
 • Драган Кипевски - Скопје
 • Миле Ѓорѓиоски - Скопје
 • Мухамет Бахче - Скопје
 • Горазд Вељковиќ - Скопје
 • Јовица Стојков - Кавадарци
 • Љубица Карајанков - Кочани

Неделна награда од 50.000 МКД 

 • Ванчо Стојанов - Велес 

 

2. Второ извлекување, понеделник - 20.11.2017

Дневни награди од 5.000 МКД 

 • Сашо Ефтимоски - Скопје
 • Гордан Симовски - Скопје
 • Игор Стојановски - Куманово
 • Гоце Гаврилов - Кочани
 • Стојче Лазаревски - Велес
 • Александар Малев - Скопје
 • Благоја Атанасовски - Велес

Неделна награда од 50.000 МКД 

 • Сања Катушевска В. - Скопје

 

3. Трето извлекување, понеделник - 27.11.2017

Дневни награди од 5.000 МКД

 • Валентина Тодоровска, Скопје
 • Даниела Проданоска, Прилеп
 • Сашо Стојкоски, Струмица
 • Габриела Илиева, Кочани
 • Сузана Стојкоска, Скопје
 • Тереза Муфишева, Скопје
 • Марија Мицевска, Скопје

Неделна награда од 50.000 МКД 

 • Марија Џинова, Гевгелија

 

4. Четврто извлекување, понеделник - 04.12.2017

Дневни награди од 5.000 МКД

 • Игор Мицев, Скопје
 • Хатибе Деари Зеќири, Тетово
 • Владимир Христов, Скопје
 • Трајанка Камчева, Неготино
 • Гоце Недески, Охрид
 • Сашо Дамчески, Кичево
 • Гоце Солев, Скопје

 Неделна награда од 50.000 МКД 

 • Горан Недески, Охрид
 


a
Copyright Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје