facebook
you-tube
Барај
International desk

Меѓународното биро –ниво 1, претставува организација за меѓународна поддршка и помош во врска со корпоративните клиенти во рамките на сите банки членки на Ерсте Групацијата, со унифицирани активности. Нивото 1 не се однесува на AM/RM функцијата, туку на ID функцијата (функцијата што ја има вработениот во службата за меѓународна соработка).

Позицијата се однесува и служи како информативен и услужен центар за меѓународни (интернационални) корпоративни клиенти, со цел да се постигнат следниве ефекти:

  • Брзо, точно и комплетно информирање за меѓународните корпоративни клиенти;
  • Активна соработка и поддршка при воспоставување на бизнис соработка и нудење на меѓународните производи;
  • Со цел да бидат видливи предностите и ефектите на Ерсте Групацијата за постоечките и идните клиенти;
  • Да се подобри соработката и текот на информации помеѓу банките во Ерсте Групацијата и корпоративните кленти;
  • Да се постигне видлива компаративна предност за Ерсте Групацијата.

Главен град: Скопје

Службен јазик: македонски

Површина: 25.713 km2

Бр. на жители (во 2009, приближно): 2.050.671

Валута: македонски денар (MKD)

Детален профил за земјата 

 

Корисни линкови за Вашиот бизнис во Македонија:

 

International Desk

Владимир Симоновски

International Desk

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје

Ул. Македонија 9-11, 1000 Скопје

Република Македонија

Тел: +389 (0)2 3200 638

Email: internationaldesk@sparkasse.mk

www.sparkasse.mk

a
Copyright Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје