facebook
you-tube
Барај
Контакти

Понеделник - Петок 08:00 - 16:00

Контакт центар

Тел: + 389 2 3200 600    

ул. Македонија 9-11, 1000 Скопје 

 

Грижа за корисници - платежни картички (24/7)

Тел: + 389 2 3200 600


Информации

Тел: + 389 2 3200 500    

Факс: + 389 2 3200 515

ул. Македонија 9-11, 1000 Скопје 

contact@sparkasse.mk

 

Кабинет на УО

Тел: + 389 2 3200 501

contact@sparkasse.mk

 

Служба Маркетинг и комуникации

Тел: + 389 2 3200 715 / 3200 531    

marketing@sparkasse.mk

 

Сектор Управување со физички лица

Тел: + 389 2 3200 613

nasinfo@sparkasse.mk

 

Дирекција Канали на дистрибуција

Тел: + 389 2 3200 637 / 3200 717

cards@sparkasse.mk

 

Електронско банкарство

Тел: + 389 2 3200 750/ 3200 618 / 3200 600

netbanking@sparkasse.mk

 

Сектор Управување со корпоративни клиенти

Тел: + 389 2 3200 600

corporate@sparkasse.mk

 

Сектор Управување со средства

Тел: + 389 2 3200 125

treasury@sparkasse.mk

 

Сектор Управување со ризици

Тел: + 389 2 3200 527

contact@sparkasse.mk

 

Сектор Финансии

Тел: + 389 2 3200 523     

finansii@sparkasse.mk

 

Служба Човечки ресурси

Тел: + 389 2 3200 593    

hr@sparkasse.mk

 

Служба Управување со имот и безбедност

Тел: + 389 2 3200 610

suib@sparkasse.mk

 

Правна Служба

Тел: + 389 2 3200 536

pravna@sparkasse.mk

 

Сектор Организација и ИТ

Тел: + 389 2 3200 674

it@sparkasse.mk

 

Сектор Процесирање

Сервисен Центар за процесирање

Тел: + 389 2 3167 169

procesinghelpdesk@sparkasse.mk

 

Платен промет со странство

Тел: + 389 2 3167 104 / 3167 110

devizno@sparkasse.mk

 

Девизни плаќања

Тел: + 389 2 3167-106 / 3167-105

doznakirezim@sparkasse.mk

 

Девизни приливи

Тел: +389 2 3167-109 (физички лица)

Тел: +389 2 3167-108 (правни лица)

prilivirezim@sparkasse.mk

 

Платен промет во земјата

Тел: + 389 2 3167 113 / 3167 115

vplpinfo@sparkasse.mk

 

Поплаки, пофалби, сугестии

Тел: + 389 2 3200 531 / + 389 2 3200 715

poplaki@sparkasse.mk

pofalbi@sparkasse.mk  

a
Copyright Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје