facebook
you-tube
Барај
Меѓубанкарски пазар

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје е Банка поддржувач на меѓубанкарскиот девизен пазар и пазар на пари во Република Македонија.

Банката на останатите банки им нуди поволни услови за извршување на трансакции од следните области:

 

 

 

 

 

 

 

a
Copyright Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје