facebook
you-tube
Барај
Отворање на трансакциска сметка

Отворањето на трансакциска сметка во Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје е првиот чекор за воспоставување на заедничка деловна соработка.

Трансакциска сметка претставува единствен и неповторлив нумерички податок кој служи за идентификација на учесникот во платниот промет, а преку кој тој врши плаќања. На трансакциска сметка се евидентираат сите денарски и девизни трансакции кои се вршат преку банката.

 


a
Copyright Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје