facebook
you-tube
Барај
Плаќање на рати без камата

Шпаркасе Банка Македонија во Договор со одредени продажни места/трговци нуди можност за купување на еднакви месечни рати БЕЗ КАМАТА за сите иматели на MasterCard и Visa кредитните картички од Шпаркасе Банка Македонија.

  • Можност за купување на 3, 6, 9, 12 и 20 еднакви месечни рати.
  • Вкупниот износ на трансакцијата на рати треба да е во рамки на кредитниот лимит што е на располагање, а ратите достасуваат како фиксни износи за плаќање (БЕЗ КАМАТА), секој месец во зависност од избраниот број на рати и се вклучуваат во минималниот износ на плаќање со 5% од достасаната месечна рата.
  • Можноста за плаќање на рати е достапна кај трговци кои склучиле договор за плаќање на рати со кредитните картички од Шпаркасе Банка Македонија.
  • Бројот на рати се дефинира поединечно на секое продажно место.

Плаќање на рати без камата е достапна со следниве кредитни картички  (MasterCard Standard, Visa Classic, MasterCard Gold и Visa Goldиздадени од Шпаркасе Банка Македонија.

Листата на трговци каде може да купувате на рати без камата, може да ја погледнете на следниот линк.

a
Copyright Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје