facebook
you-tube
Барај
Соопштенија за 2017

05 ДЕКЕМВРИ 2017

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА ПРЕЗЕДЕ МЕРКИ ЗА ПРИЈАВЕНИТЕ СЛУЧАИ

Шпаркасе Банка Македонија во соработка со Министерството за внатрешни работи,  согласно законските прописи спроведува истражна постапка во однос на изолираните пријавени инциденти во сефовското работење.

Шпаркасе Банка Македонија продолжува регуларно да ги извршува активностите во доменот на сефовското работење согласно поставените интерни процедури и законските прописи.

Банката ги презема сите мерки за да ги заштити интересите на клиентите и да ги опслужи со висока професионалност.

a
Copyright Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје