Депозити

Кога носите одлука што да направите со средствата со кои располагате и како понатаму да ги инвестирате, потребна ви е детална анализа. „Шпаркасе Банка" ви ја нуди сигурноста на вашиот влог и висината на каматните стапки на орочените денарски и девизни депозити.

Сакате да отворите сметка онлајн?

 

Одберете платежна сметка според Вашите потреби.

 

 

Ви требаат повеќе информации?

 

Поставете прашање или договорете состанок.