S-Bankа за правни лица ви ги нуди следниве можности:

  • Најава во апликација и авторизација на налози преку Fingerprint/Face ID/ Touch ID функциите на Вашиот мобилен уред.
  • Увид во состојбата на сите денарски сметки и бизнис картички
  • Можност за плаќање од денарски сметки каде корисникот е овластен
  • Увид во е-налози и идни налози
  • Можност за експорт во PDF на налози и промет во период од сметка
  • Креирање на сопствени примероци за плаќања кои што најчесто ги реализирате
  • Лоцирање на најблиските банкомати и експозитури
  • Увид на курсна листа

* Банката во ниту еден момент нема пристап до биометриските податоци сместени на Вашиот уред

Преземете и активирајте ја апликацијата преку следните линкови:

Како да станам корисник на S-Bankа?

2

Активирајте ја апликацијата и започнете со користење. Со среќа!

Предности од користењето на S-Bankа

Биометрија

Најава во апликација и авторизација на налози преку Fingerprint/Face ID/ Touch ID функциите на Вашиот мобилен уред.

Достапност

Плаќање преку паметен уред од дома, канцеларија или во движење и користење на апликацијата од повеќе уреди одеднаш.

Заштеда

Заштеда на време, достапно 24 часа на ден независно од работното време на експозитурите и пониски трошоци за плаќање налози.

Контрола

Брзо и едноставно лично управување со средствата во кое било време и од кое било место.

Трошоци и надоместоци

Активација, месечно одржување и реализација на налози преку мобилно банкарство

Надоместоци

Месечен надоместок за користење на услугата мобилно банкарство

50 МКД

Безготовински плаќања преку интерен клиринг

12 МКД

Безготовински редовни плаќања преку КИБС

25 МКД

Безготовински итни плаќања преку МИПС

155 МКД

Исплата на плата преку КИБС

18 МКД

Исплата на плата преку МИПС

65 МКД

Безготовински плаќања за кредит, кредитна картичка и режиски трошоци

0 МКД

Мобилното банкарство на Шпаркасе Банка е апликација наменета за паметен телефон и/или таблет која може да ја инсталирате од кое било место со пристап до интернет со што на лесен и едноставен начин ќе имате 24-часовен пристап до сите производи и услуги наменети за физички лица и правни лица од Шпаркасе Банка.

Документи и често поставувани прашања