Платежна сметка

Доколку во водењето на вашиот бизнис голема важност ѝ придавате на брзата и флексибилна поддршка од страна на банката, побарајте ја нашата денарска и девизна мултивалутна платежна сметка.

Плетежната сметка во „Шпаркасе Банка" ви овозможува да извршувате готовински и безготовински трансакции во денари или во други валути, со брзо и квалитетно известување за завршените трансакции

Сметката во „Шпаркасе Банка" може да ја приспособите во согласност со вашите потреби

Платен промет

Своите трансакции извршувајте ги брзо, сигурно и лесно

BusinessNet Plus

Електронско банкарство плаќајте во секое време и од која било локација

Master и Visa бизнис картички

Плаќајте лесно и безбедно дома и во странство

Извештаи – изводи од трансакциски сметки

Брз и ефикасен пристап до информации во врска со измените и со салдото на вашата сметка

Вработени што работат за вас

Квалификуван тим на вработени за кои вие сте на прво место

Visa Business Debit

На секој корисник на платежна сметка на „Шпаркасе Банка" му е овозможено користење на Visa Business дебитни картички, со кои можете да подигнувате готовина на банкомати, но исто така и да плаќате во малопродажните места.

  • способноста да се подигне или да се депонира готовина на банкоматите што ја имаат функцијата за внесување на депозит;
  • издавање дополнителни картички за сите што се ополномоштени на платежна сметка;
  • плаќање за стоки и услуги на продажни места означени со знакот на Visa низ целиот свет.

Моќните услуги на електронското банкарство

  • Овозможува следење на состојбата, плаќање сметки и потпишување на трансакциите во движење и заштеда на време.
  • Најповолни давачки за голем број услуги во платниот промет , како и извршување трансакции во кое било време од денот без оглед на работното време.
  • Постојат и други услуги кој ќе ви помогнат во секојдневното работење.

Извештаи за сметките

Сите информации за состојбата и за промените на платежната сметка, може да ги добиете на еден од начините во зависност како сакате:

  • користење на е-банкарски услуги: NetBanking;
  • e-mail, факс, пошта, во Банката.

Сакате да отворите сметка онлајн?

 

Одберете платежна сметка според Вашите потреби.

 

 

Ви требаат повеќе информации?

 

Поставете прашање или договорете состанок.