Плаќања

    • Брзо и сигурно плаќање
    • Најсовремени технолошлки решенија

Во денешното сложено и динамично деловно опкружување, брзата и флексибилна поддршка на вашата деловна банка е многу важна. Со договарање на платежните услуги во „Шпаркасе Банка", во секое време избирате квалитет и безбедност.

Домашен платен промет

Меѓународен платен промет

Сакате да отворите сметка онлајн?

 

Одберете платежна сметка според Вашите потреби.

 

 

Ви требаат повеќе информации?

 

Поставете прашање или договорете состанок.