Повластен девизен курс

За секое купување и продажба на девизи во износ од над 310.000 МКД, (во стабилни пазарни услови) клиентите имаат можност да добијат повластен девизен курс, различен од редовниот курс на денот на купорподажбата.

Сакате да отворите сметка онлајн?

 

Одберете платежна сметка според Вашите потреби.

 

 

Ви требаат повеќе информации?

 

Поставете прашање или договорете состанок.