Документарна наплата

Документарни наплати – лоро


Брзо и квалитетно известување за примени комерцијални или вредносни документи од странска банка за наплата, кои се презентирани по основа на извршен увоз на стоки, како и за условите на наплатата врз чија основа клиентот плаќа во корист на својот странски партнер. Со овој продукт се овозможуваат истовремено плаќање и прием и располагање со стоките.

Документарни наплати – ностро


Услуга што ја нудиме за брзо и квалитетно испраќање комерцијални или вредносни документи на наплата до странска банка, во согласност со добиените инструкции од ваша страна.

Побарајте платежна сметка online

 

Одберете платежна сметка која ќе одговара на потребите на Вашиот бизнис.

 

Побарајте кредит online

 

Зајакнете го Вашиот бизнис со дополнителни финансиски средства. 

 

Ви требаат дополнителни информации?

 

Поставете ни прашања или договорете состанок.