Инвестициски кредити и проекти

  • Различни модели на долгорочни финансирања
  • Рокови на отплата подолги од една година
  • Набавка на машини и опрема или други инвестиции со можност за финансирање трајни обртни средства.

Со обемот на вашата работа расте и потребата за трајни обртни средства, набавка на нови машини, возила итн. На патот на развојот на вашата фирма потребно е да се купи или да се изгради нов деловен објект, производствен погон, складиште и/или канцелариски простор. Во зависност од потребите на вашата фирма, „Шпаркасе Банка" ви нуди широк спектар на различни модели на долгорочно кредитирање.

Модели на финансирање

Ви требаат дополнителни информации?

Јавете ни се со целосна доверба, сите Ваши барања ќе ги решиме во најкраток можен рок.