International desk

Меѓународното биро - ниво 1, претставува организација за меѓународна поддршка и помош во врска со корпоративните клиенти во рамките на сите банки членки на групацијата  „Ерсте“  со унифицирани активности. Нивото 1 не се однесува на AM/RM функцијата, туку на ID функцијата (функцијата што ја има вработениот во службата за меѓународна соработка)

Позицијата се однесува и служи како информативен и услужен центар за меѓународни (интернационални) корпоративни клиенти, со цел да се постигнат следниве ефекти:

  • брзо, точно и комплетно информирање за меѓународните корпоративни клиенти;
  • активна соработка и поддршка при воспоставување бизнис соработка и нудење на меѓународните производи;
  • со цел да бидат видливи предностите и ефектите на групацијата  „Ерсте“  за постојните и за идните клиенти;
  • да се подобрат соработката и текот на информации помеѓу банките во групацијата  „Ерсте“  и корпоративните клиенти;
  • да се постигне видлива компаративна предност за групацијата „Ерсте“ .

Главен град: Скопје

Службен јазик: македонски

Површина: 25 713 km2

Бр. на жители (во 2009, приближно): 2 050 671

Валута: македонски денар (MKD)

Детален профил за земјата

International Desk

Шпаркасе Банка АД Скопје

Ул. Васил Иљоски 14, 1000 Скопје

Република Македонија

тел: +389 02 3 167 684

Email: internationaldesk@sparkasse.mk 

www.sparkasse.mk 

Сакате да отворите сметка онлајн?

 

Одберете платежна сметка според Вашите потреби.

 

 

Ви требаат повеќе информации?

 

Поставете прашање или договорете состанок.