Дозволено пречекорување по платежна сметка

Едноставен начин за дополнување на буџетот и покривање на непредвидени трошоци.

Основни информации

Годишна променлива каматна стапка

14,30% (референтна каматна стапка за пресметка на казнена камата на НБРСМ + 8%) се пресметува и се наплатува месечно

Рок

1 година можност за автоматска обнова

Лимит

до 5 плати во согласност со интерните процедури на Банката

Лимити на дозволено пречекорување

Вработени лица со редовни месечни приходи

до 5 плати

Приматели на пензија

до 3 плати

* Дозволеното пречекорување се одобрува откако клиентот ќе прими една плата на сметка во  „Шпаркасе Банка".

Како да аплицирате за услугата?

За да станете корисник на услугата дозволено пречекорување по платежна сметка може да аплицирате во експозитурите на Банката и преку онлајн-апликацијата.

Аплицирајте за платежна сметка online

 

Одберете платежна сметка согласно вашите потреби.

 

Договорете состанок со референт во експозитура

 

Сами предложете термин и експозитура кои најмногу ви одговараат. 

 

Ви требаат повеќе информации?

 

Доколку ви се потребни дополнителни податоци во врска со производите и услугите на Банката. 

 

 

Документација