Кредит со депозит

Сѐ оди по план.

Ненаменски потрошувачки кредит обезбеден со депозит во ДЕНАРИ и ЕВРА

  • Можност да аплицирате за кредит без обврска да сте во редовен работен однос.
  • Најповолна каматна стапка на пазарот.
  • Преку фиксна каматна стапка бидете сигурни дека ратата нема да се промени за време на целиот период на отплата.

Основни карактеристики

Рок на враќање

до 120 месеци

Износ на кредит

без ограничувања

Административен трошок

0,5% мин. 1 000 МКД / макс. 10 000 МКД

Зошто е добар ненаменскиот потрошувачки кредит во ДЕНАРИ или ЕВРА обезбеден со депозит?

  • Ги чува вашите средства, додека вие отплаќате кредит по најповолни услови
  • Брз и едноставен кредит
  • Висок максимален износ на располагање без ограничување
  • Оптимален рок на отплата, до 120 месеци
  • Фиксна и најповолна каматна стапка

Каматни стапки на кредит со депозит

Тип на кредит обезбеден со депозит

Каматна стапка

Кредит обезбеден со залог на наменски орочен каматен депозит 

Каматна стапка на орочен депозит + 2%

Кредит обезбеден со залог на наменски орочен безкаматен депозит 

2%

* Депозит во валутата на кредитот и во износ во согласност со интерните процедури на Банката.

Аплицирајте за кредит oнлајн?

 

Едноставно и брзо до потребните средства.

 

 

Ви требаат повеќе информации?

 

Поставете прашање или договорете состанок