Автомобилски кредити

Износ на кредитот

Минимален износ

180 000 МКД

Максимален износ

2 150 000 МКД

Каматна стапка

Променлива
 

за кредити со учество над 50 %

почнувајќи од 6,80 %

Променлива
 

за кредити со учество од 30 % до 50 %

почнувајќи од 7,30 %

Префрлување на платата во „Шпаркасе Банка Македонија"!

Лицата кои не ја примаат платата во „Шпаркасе Банка Македонија", а сакаат да аплицираат за овој производ мора да достават изјава дека платата ќе ја префрлат преку Банката во рок од 45 дена од датумот на склучување на договорот за кредит.

Искористи го калкулаторот со цел а добиеш информативна пресметка на месечна рата за автомобилски кредит.

Карактеристики на автомобилски кредит

Рок на отплата

До 84 месеци (7 години)

Сопствено учество

Минимум 30 %

Трошок за аплицирање

500 МКД еднократен трошок

Провизија за одобрување

1 % од одобрениот износ

Документација за потрошувачки кредити

Аплицирајте за кредит oнлајн?

 

Едноставно и брзо до потребните средства.

 

 

Ви требаат повеќе информации?

 

Поставете прашање или договорете состанок