Станбен кредит во соработка со Адора

  • Атрактивна фиксна каматна стапка во висина од 3,15% за првите пет години
  • Полиса за осигурување на имот во соработка со Винер Осигурување

Основни карактеристики

Фиксна камата за првите ПЕТ години

3,15%

Рок на отплата

до 30 години

Провизија за одобрување

2.000 МКД

Каматна стапка

Фиксна
 

за првите 5 години

3,15% за првите 5 години

Променлива
(врзана за 6м. Еурибор)

по истекот на фиксниот период

почнувајќи од 5,80% во зависност од интерниот рејтинг на клиентот

Префрлување на платата во „Шпаркасе Банка Македонија"!

Лицата кои не ја примаат платата во „Шпаркасе Банка Македонија", а сакаат да аплицираат за овој производ мора да достават изјава дека платата ќе ја префрлат преку Банката во рок од 45 дена од датумот на склучување на договорот за кредит.

Намена на кредитот

Наменски кредит за купување на станбен простор што го гради инвеститорот Адора инженеринг.

Комплексот Адора Flatiron во централната зона на Скопје, на 900 m од Плоштад Македонија, нуди сигурни, квалитетни, енергетски ефикасни станови од 76 до 118 m², без бучава, со заштеда на енергија и здрав воздух во домовите. Светскиот тренд на зеленото домување е во објектот Адора Diamond Garden во скопски Карпош-Тафталиџе, во еко домови од 70 до 85 m², со изобилство природна светлина, свеж воздух и внатрешно зеленило. Дополнително, Аеродром Црква 3 е уште еден современ, квалитетен, А класа енергетски ефикасен објект во Скопје, на почетокот на општина Аеродром. Проверете зошто изминативе 15 години на Адора инженеринг довербата ја дале над 2.700 купувачи и зошто компанијата е наградена со четири светски признанија за квалитет во домувањето.

Обезбедување за кредитот

  • Минимално сопствено учество почнувајќи од 15 %
  • Хипотека на недвижен имот
  • Винкулирана полиса за осигурување на имотот во корист на Банката

Трошоци

Административен трошок

1.100 МКД еднократен трошок за аплицирање

Надомест за обработка

2.000 МКД еднократен трошок за одобрување на станбен кредит

Како да го реализирате кредитот?

Документација за станбени кредити

Аплицирајте за кредит oнлајн?

 

Едноставно и брзо до потребните средства.

 

 

Ви требаат повеќе информации?

 

Поставете прашање или договорете состанок