Потрошувачки кредит во соработка со очната болница Деница

Кредитот е наменет само за пациенти на очната болница Деница и важи исклучиво за плаќање на услугите во болницата.

 

Потрошувачки кредит

  • Фиксна каматна стапка почнувајќи од 6,25% за целиот период на отплата,
  • Рок на отплата до 48 месеци
  • Максимален износ до 180.000 МКД,
  • Вклучено кредитно животно/неживотно осигурување
  • Без чланарина за првата година за кредитна картичка
  • Без надоместок за управување на пречекорување за првата година
  • Без жиранти
  • Административен трошок 2.000 МКД

 

За повеќе информации, контактирајте нè преку следниве опции:

Репрезентативен примерок