Со новата промотивна понуда „Различни желби, фиксен план!“, Шпаркасе Банка ja фиксираше каматнaтa стапка за потрошувачки кредит почнувајќи од 5,4% и рокови на отплата до 95 месеци.

    Шпаркасе Банка обезбедува стабилност и финансиска предвидливост за клиентите, овозможувајќи им со сигурност да ги планираат идните трошоци или долгорочни цели.

    Со фиксната каматна стапка за потрошувачки кредит, Шпаркасе Банка е партнер на своите клиенти што им помага да се справат со економските предизвици додека градат сигурна иднина.

    Понудaта важи за клиентите кои од 01.03.2024 до 31.05.2024 год., ќе аплицираат за потрошувачки кредит.

     

    За повеќе информации, контактирајте нè преку следниве опции: