Општи услови за физички лица

Тарифи и надоместоци

Одлука за тарифи за физички лица со важност од 01.04.2024 година (PDF)
Одлука за тарифи за физички лица со важност од 01.03.2024 (PDF)
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 26.12.2023 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 01.12.2023 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 21.11.2023 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 01.11.2023 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 01.10.2023 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 15.09.2023 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 01.08.2023 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 23.06.2023 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 01.06.2023 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 22.05.2023 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 08.05.2023 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 19.04.2023 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 08.03.2023 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 01.02.2023 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 01.01.2023 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 30.12.2022 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 01.11.2022 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 12.09.2022 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 01.09.2022 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 01.08.2022 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 23.05.2022 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 23.03.2022 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 04.03.2022 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 01.01.2021 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 01.02.2021 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 01.03.2021 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 15.03.2021 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 01.04.2021 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 25.05.2021 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 01.07.2021 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 19.07.2021 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 30.07.2021 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 21.09.2021 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 25.10.2021 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 16.11.2021 PDF
Тарифи и надоместоци за физички лица со важност од 30.12.2021 PDF