Пакети за физички лица

Зошто да бидам корисник на еден од Пакетите на услуги за физички лица?

Пакетите се концепирани на начин што секој клиент има можност да одбере пакет согласно своите потреби и по една цена изразена како месечен надоместок за користење на пакет на услуги за физички лица да ги користи услугите и поволностите во пакетот

Сите финансиски услуги на едно место

Денарска трансакциска сметка

S-banka мобилно банкарство

Дебитна картичка

СМС известување

Траен налог

Дополнителни поволности:

  • Попуст на надомест за обработка на потрошувачки кредит
  • Попуст на надомест за обработка на станбен кредит
  • Попуст на надомест за обработка на хипотекарен кредит
  • Попуст на провизија за Брокерски услуги

Вид на услуга

СТАРТ

СМАРТ

СУПЕРИОР

ПРЕМИУМ

РЕСПЕКТ

Трансакциска сметка

Mastercard Standard / VISA дебитна картичка*

Mastercard Gold дебиттна картичка

Mastercard Standard / VISA кредитна картичка*

 

Mastercard / VISA Gold кредитна картичка

Mastercard Platinum кредитна картичка

NetBanking електронско банкарство

S-bankа мобилно банкарство

СМС известување

*Производите кои што се означени со црвена боја се изборни.

Документација