Шпаркасе платежни картички

Сигурно и едноставно плаќање во земјата и во странство

Аплицирајте за кредитна картичка online

Доколку сте во редовен работен однос и сакате да поседувате кредитна картичка од Шпаркасе Банка АД Скопје - кликнете на линкот подолу и аплицирајте!

 

СМС известување

Добивајте СМС пораки за сите промени на Вашата трансакциска сметка и платежна картичка.

Електронско банкарство

Користете ги банкарските услуги каде и да се наоѓате.