Подигнување готовина од банкоматите во Групацијата

Патувај безгрижно и опуштено! Без разлика дали си во Австрија (Erste Bank and Sparkassen), Хрватска (Erste & Steiermarkische Bank dd), Словенија (Banka Sparkasse dd), Србија (Erste Bank Serbia), Чешка (Ceska Sporitelna), Словачка (Slovenska Sporitelna), Унгарија (Erste Bank Hungary incl. Postabank), Романија (Banka Comerciala Romana), Босна и Херцеговина (Sparkasse Bank dd) или Црна Гора (Erste Bank AD Podgorica), подигнувај средства БЕЗ ПРОВИЗИЈА со дебитните картички од Шпаркасе Банка на банкоматите во Ерсте и Шпаркасе Групацијата.

Од 02.01.2020 година, клиентите (физички лица) на Шпаркасе Банка Македонија и Охридска Банка ќе можат да ја користат проширената мрежа на двете банки составена од околу 120 банкомати во Република Северна Македонија, на кои ќе можат да повлекуваат готовина БЕЗ ПРОВИЗИЈА* со дебитните картички!

Локациите на кои можете да ги најдете банкоматите на Охридска банка се достапни на следниот линк, додека пак локациите на банкоматите на Шпаркасе Банка Македонија се достапни на овој линк. Информацијата е достапна и преку апликациите за мобилно и електронско банкарство на двете банки.

*Провизијата која се резервира во моментот на подигнување на средства од банкоматите на Охридска Банка, се ослободува со прокнижување на АТМ трансакцијата.

Аплицирај за дебитна картичка!

Дебитната платежна картичка од брендовите VISA и Mastercard се издава единствено доколку имате трансакциска сметка во Банката, односно потребно е да сте постоечки клиент на Банката. Отворањето на трансакциска сметка е едноставно, можете да го направите во најблиската експозитура на Банката преку склучување договор за трансакциска сметка.

Изработената платежна картичка и PIN можете да ги подогнете од експозитурата во која сте аплицирале во рок од 5-7 работни дена од моментот на аплицирање. При подигнувањето, неопходно е да ја активирате платежната картичка во експозитурата. По извршената активација, можете да ја користите платежната картичка.

Доколку сте постоечки клиент, имате можност да аплицирате за дебитна картичка преку онлајн-апликацијата.

Дознајте повеќе за платежни картички:

Извод на e-mail

Добивајте го Вашиот извод преку on-line пошта секој месец.

СМС известување

Добивајте СМС пораки за сите промени на Вашата трансакциска сметка и платежна картичка.