Mastercard Platinum

Картичка со која сте прифатени секаде во светот.

Совршена за Вашиот животен стил

Mastercard Platinum е револвинг кредитна картичка која совршено ќе се вклопи во Вашиот животен стил и ќе го поедностави Вашето секојдневие. Минималниот износ на месечна отплата изнесува 5% од искористениот лимит на кредитната картичка. Почувствувајте ја разликата и уживајте во широк спектар на врвни банкарски услуги и ексклузивни можности!

Бенефити кои ви ги нуди
Mastercard Platinum кредитната картичка

1. Бесплатен неограничен пристап на деловните зони на следните меѓународни аеродроми:

За пристапот до деловните зони потребно е да се регистрирате на следниот линк - www.loungekey.com/PlatinumandWorld.

2. Приоритетен премин на пасошка и аеродромска контрола

3. Глобален Дата роаминг – (3 пати годишно по 5 дена односно 3 пати по 1 ГБ преку апликацијата FlexiRoam)

4. Каталог со глобални привилегии

5. Високи дневни лимити за трансакции во трговијата

Прифатеност во земјата, во странство и на интернет

Mastercard картичките на „Шпаркасе Банка" се прифатени на преку 40 милиони продажни места што содржат ознака за прифаќање на Mastercard картички. Сите Mastercard картички се прифатени на интернет и тоа кај сите трговци што содржат ознака за прифаќање на платежни картички од брендот – Mastercard.

Надоместоци и услови


Трошок за аплицирање


200 МКД

Месечна членарина за првата година


375 МКД

Наредни години за годишен промет во трговијата над 350.000 МКД

0 МКД

Документација за кредитни картички