Visa Gold

Поголема вредност за вашите пари.

Добродојдовте во светот на златните поволности

Доколку сте личност која обожава да патува и да поддржува друштвени активности, тогаш Visa Gold е вашето златно решение. Visa Gold кредитната картичка ќе ви ги отвори вратите на многу места во земјата и во светот. Visa Gold кредитната картичка е прифатена речиси на секое продажно место во светот. Распространетата прифатеност на картичката ви нуди гаранција дека секојдневните трошоци можете едноставно да ги платите со оваа картичка.

Прифатеност во земјата, странство и на интернет

VISA картичките се прифатени на преку 40 милиони продажни места кои содржат ознака за прифаќање на VISA картички. Сите VISA картички се прифатени на интернет и тоа кај сите трговци кои содржат ознака за прифаќање на платежни картички од брендот – VISA.

Каматна стапка за сите нови апликанти

Каматна стапка во моментов: 10,25% годишна променлива каматна стапка која се утврдува како референтна каматна стапка на НБРМ за денарски депозити без валутна клаузула + 8,00 процентни поени маржа на годишно ниво, но не пониска од 10,25%.

Износ на револвинг лимит на кредитна картичка

Максималниот износ на револвинг лимит изнесува до 4 плати (лимитот се одредува согласно интерните процедури на Банката). Минималниот износ на месечна отплата изнесува 5% од искористениот лимит на кредитната картичка.

Минимален износ за Visa Gold кредитна картичка: 100.000 МКД.

Максимален износ за Visa Gold кредитна картичка: 500.000 МКД.

Дополнителни поволности за кредитни картички

Подигнувајте готовина без провизија од АТМ

Дознајте повеќе

Плаќање на рати без камата

Дознајте повеќе

Иновативни банкомати

Дознајте повеќе

Извод на e-mail

Дознајте повеќе

Надоместоци и услови

Трошок за аплицирање

150 МКД

Годишна членарина

0 МКД

Аплицирајте за Visa Gold кредитна картичка online!

Доколку оваа кредитна картичка ги задоволува вашите потреби не чекајте воопшто и веднаш искористете ја можноста да аплицирате online.

 

Дознајте повеќе за платежни картички:

Извод на e-mail

Добивајте го Вашиот извод преку on-line пошта секој месец.

Викенд без провизии!

Секој последен викенд во месецот.

СМС известување

Добивајте СМС пораки за сите промени на Вашата трансакциска сметка и платежна картичка.