Понуда за пензионери

Секогаш добивајте ја вашата пензија на 1-ви.

Зошто е добро да ја привате Вашата пензија преку „Шпаркасе Банка"?

 • Примајте ја платата на сметка во „Шпаркасе" секој 1-ви во месецот.
 • Сите приматели на пензија располагаат со трансакциска сметка и дебитна картичка во „Шпаркасе Банка Македонија".
 • Одлична можност да уживате во пензионерските денови.
 • Единствена пригода да се посветите на вашите желби и на желбите на вашите најблиски.

Поволности за пензионери?

Пензија на 1-ви

Добивајте ја својата пензија пред другите, на секој први во месецот.

Електронско банкарство

Електронско банкарство плаќајте во секое време и од која било локација

Денарска сметка и дебитна картичка

Со пакетот за пензионери добивате трансакциска сметка и дебитна картичка од Шпаркасе Банка Македонија.

Потрошувачки кредит

Потрошувачки кредит со фиксна каматна стапка од 6,75% во првите две години, максимален износ до 300.000 МКД и вклучена полиса за животно осигурување.

Траен налог

Бесплатен траен налог за подмирување на обврските за потрошувачки кредит.

Надоместоци за денарска трансакциска сметка

Отворање на сметка

без надомест

Одржување на сметка

32 МКД доколку во тековниот месец има промени на сметката или салдото е над 0 МКД

Основни карактеристики на потрошувачкиот кредит за пензионери:

 • фиксна каматна стапка од 6,75% за првите две години;
 • променлива каматна стапка почнувајќи од 8,75% по истекот на фиксниот период;
 • вклучена полиса за животно осигурување;
 • максимален износ до 300.000 МКД;
 • клиентот при допевање на последната рата од кредитот може да има максимум полни 70 години;
 • еден кредитоспособен жирант за износи над 120.000 МКД;
 • провизија за одобрување од 1.000 МКД;
 • 1.000 МКД административен трошок.

Полисата за животно осигурување ви нуди ексклузивни предности

 • во случај на осигурен настан, осигурителното друштво ги презема обврските на кредитокорисникот;
 • едноставен начин на плаќање на премијата за животното осигурување;
 • во случај на предвремено затворање на кредитот, осигурителната полиса се предава на клиентот бидејќи е сè уште валидна;

Аплицирајте за трансакциска сметка онлајн

 

Одберете трансакциска сметка согласно вашите потреби.

 

Договорете состанок со референт во експозитура

 

Сами предложете термин и експозитура кои најмногу ви одговараат. 

 

Ви требаат повеќе информации?

 

Доколку ви се потребни дополнителни податоци во врска со производите и услугите на Банката.