Услуги со хартии од вредност


ПЕТАР ТРПЕСКИ

Дирекција за тргување и финансиски пазари

tel.: +389 (0)2 3200 677
e-mail: petar.trpeski@sparkasse.mk 

МИЛЕНКО ЃОШЕВСКИ, РЕНАТА АНДОНОВА

Оддел за услуги со хартии од вредност

tel.: +389 (0)2 3200 710, 3200 549
e-mail:Milenko.Gjoshevski@sparkasse.mkrenata.andonova@sparkasse.mk 

ПЕТАР ЧУЧУРСКИ, МАРИНА СТОЈАНОВИЌ

Служба за депозитарна банка

tel.: +389  (0)2 3200 615, +389 (0)2 3167 177
e-mail: petar.cucurski@sparkasse.mk, Marina.Stojanovik@sparkasse.mk 

МИЛЕНКО ЃОШЕВСКИ

Служба за работа со хартии од вредност

tel.: +389 (0)2 3200 710

e-mail: Milenko.Gjoshevski@sparkasse.mk 

Сакате да отворите сметка онлајн?

 

Одберете трансакциска сметка според вашите потреби.

 

 

Ви требаат повеќе информации?

 

Поставете прашање или договорете состанок.