Услуги со хартии од вредност

БОРЧЕ ШУЛЕСКИ

Сектор Управување со средства

tel.: +389 (0)2 3200 544
e-mail: Borche.Shuleski@sparkasse.mk 

БОРЧЕ ШУЛЕСКИ

Дирекција за услуги со хартии од вредност

tel.: +389 (0)2 3200 544
e-mail: Borche.Shuleski@sparkasse.mk 

ТИНА ПАНОВСКА

Одделение за депозитарна банка

tel.: +389 2 3167 125
e-mail: Tina.Panovska@sparkasse.mk 

МИЛЕНКО ЃОШЕВСКИ

Одделение за работа со хартии од вредност

tel.: +389 (0)2 3200 710

e-mail: Milenko.Gjoshevski@sparkasse.mk 

МАРИНА СТОЈАНОВИЌ

Одделение за депозитарна банка

tel.: +389 2 3167 177
e-mail: Marina.Stojanovik@sparkasse.mk  
КАЛЕНДАР НА НЕРАБОТНИ ДЕНОВИ
1.1 НОВА ГОДИНА - недела - понеделник
7.1 ПРВ ДЕН БОЖИЌ - сабота
16.4 ВЕЛИГДЕН - недела
17.4 ВТОР ДЕН ВЕЛИГДЕН - понеделник
1.5 ДЕН НА ТРУДОТ - понеделник
24.5 СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ - среда
25.5 РАМАЗАН БАЈРАМ, прв ден - недела - понеделник
2.8 ДЕН НА РЕПУБЛИКАТА - среда
8.9 ДЕН НА НЕЗАВИСНОСТА - петок
11.10 ДЕН НА НАРОДНОТО ВОСТАНИЕ - среда
8.9 ДЕН НА МАКЕДОНСКАТА РЕВОЛУЦИОНЕРНА БОРБА - понеделник
8.12 СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - петок

Сакате да отворите сметка онлајн?

 

Одберете трансакциска сметка според вашите потреби.

 

 

Ви требаат повеќе информации?

 

Поставете прашање или договорете состанок.