Услуги со хартии од вредност

БОРЧЕ ШУЛЕСКИ

Сектор Управување со средства

tel.: +389 (0)2 3200 544
e-mail: Borche.Shuleski@sparkasse.mk 

БОРЧЕ ШУЛЕСКИ

Дирекција за услуги со хартии од вредност

tel.: +389 (0)2 3200 544
e-mail: Borche.Shuleski@sparkasse.mk 

ТИНА ПАНОВСКА

Одделение за депозитарна банка

tel.: +389 2 3167 125
e-mail: Tina.Panovska@sparkasse.mk 

МИЛЕНКО ЃОШЕВСКИ

Одделение за работа со хартии од вредност

tel.: +389 (0)2 3200 710

e-mail: Milenko.Gjoshevski@sparkasse.mk 

МАРИНА СТОЈАНОВИЌ

Одделение за депозитарна банка

tel.: +389 2 3167 177
e-mail: Marina.Stojanovik@sparkasse.mk  

Сакате да отворите сметка онлајн?

 

Одберете трансакциска сметка според вашите потреби.

 

 

Ви требаат повеќе информации?

 

Поставете прашање или договорете состанок.