Орочен депозит со фиксна каматна стапка за целото времетраење на орочувањето.

Депозит Плус е наменет за клиентите кои се заинтересирани да штедат во денари и кои сакаат да направат добра план за заштеда на подолг период.

За повеќе информации, контактирајте нè преку следниве опции:

Депозит плус во МКД “ на 13 и 24 месеци.

Депонентите кои ќе отворат традиционален депозит во денари добиваат:

  •  2,9% фиксна каматна стапка за денарско штедење на 13 месеци,
  •  3,5% фиксна каматна стапка за денарско штедење на 24 месеци,

Зошто Депозит Плус?

  • Промотивна понуда со атрактивни каматни стапки
  • Фиксна каматна стапка за целиот период на орочување
  • Минимален износ на почетен влог од 2.000 МКД за Депозит Плус во МКД

Листа на каматни стапки