Орочен депозит со фиксна каматна стапка за целото времетраење на орочувањето.

Депозит Плус е наменет за клиентите кои се заинтересирани да штедат во евра и кои сакаат да направат добра план за заштеда на подолг период.

За повеќе информации, контактирајте нè преку следниве опции:

Депозит плус во ЕУР “ на 12 и 25 месеци.

Депонентите кои ќе отворат традиционален депозит во евра добиваат:

  •  1,9% фиксна каматна стапка за штедење на 12 месеци,
  •  2,5% фиксна каматна стапка за штедење на 25 месеци.

Зошто Депозит Плус?

  • Промотивна понуда со атрактивни каматни стапки
  • Фиксна каматна стапка за целиот период на орочување
  • Минимален износ на почетен влог од  100 ЕУР за Депозит Плус во ЕУР

Листа на каматни стапки