Депозит плус во ЕУР “ на 12 и 25 месеци.

Депонентите кои ќе отворат традиционален депозит во евра добиваат:

  •  2,1% фиксна каматна стапка за штедење на 12 месеци,
  •  2,6% фиксна каматна стапка за штедење на 25 месеци.

Зошто Депозит Плус?

  • Промотивна понуда со атрактивни каматни стапки
  • Фиксна каматна стапка за целиот период на орочување
  • Минимален износ на почетен влог од  100 ЕУР за Депозит Плус во ЕУР

Листа на каматни стапки