Орочени штедни влогови

Доколку имате желба да штедите одреден период со еднократна уплата на одреден износ и исплата на главница и камата по истекот на периодот на орочување, одберете го стандардното штедење како дел од депозитните производи што ги нуди Банката.

  • Орочено штедење со еднократна уплата.
  • Можност за штедење во МКД, ЕУР, УСД и АУД.
  • Склучување договори за орочување депозити во експозитурите на Шпаркасе Банка Македонија.

Основни карактеристики

Каматна стапка

фиксна 

Рок на орочување

од 1 до 36 месеци со можност за автоматско преорочување

Минимален износ

3 000 МКД еднократна уплата

Листа на каматни стапки за орочени депозити.

Пресметајте го приносот од депозитот

Сакате да отворите сметка онлајн?

 

Одберете трансакциска сметка според вашите потреби.

 

 

Ви требаат повеќе информации?

 

Поставете прашање или договорете состанок.

 

 

Штедење по видување

Располагајте со Вашата заштеда во секој момент.

Рентни штедни влогови

Исплата на камата секој месец.

Детско штедење - Медо Штедо

За сите желби вреди со Медо Штедо да се штеди!