• 2019 27 Декември
    Соопштенија Декемвриската „Пензија на 1ви“ ќе биде ислатена на 28.12.2019

Почитувани,

Ве известуваме дека на 28 декември (сабота) Шпаркасе Банка Македонија ќе ги исплати пензиите на сите клиенти што ја примаат својата пензија од ПИОСМ, а се корисници на услугата „Пензија на 1-ви“.

Пензијата може да се подигне во нашите филијали или на банкоматите во земјата.

Сите информации за предностите на Пакетот за пензионери може да ги дознаете во нашите филијали или во Контакт центарот на тел. број: + 389 2 3200 600.

Среќни празници!

Шпаркасе Банка Македонија