img_002
  • 2019 30 Декември
    Соопштенија Извршување девизни дознаки презентирани преку електронско банкарство

Почитувани,

Ве известуваме дека Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје на дата 31.12.2019 нема да извршува девизни дознаки презентирани преку апликација за електронско банкарство.

Ве замолуваме предвидените плаќања за дата 31.12.2019 година да бидат презентирани во првиот работен ден од 2020 година односно 02.01.2020 година.

Со почит,

Шпаркасе Банка Македонија