• 2018 15 Октомври
    Соопштенија Големи награди, за МАСТЕР уживање! - наградна игра

„ГОЛЕМИ НАГРАДИ, ЗА МАСТЕР УЖИВАЊЕ!“ - НАГРАДНА ИГРА НА ШПАРКАСЕ БАНКА

Купувај со картичките „Mastercard“ од Шпаркасе Банка и освој вредни награди.

Шпаркасе Банка Македонија од денеска ја започна новата наградна игра „Големи награди, за МАСТЕР уживање!“, наменета за корисниците на дебитнитe и на кредитните картички од брендот „Mastercard“, со богат фонд на награди. Во периодот од 15 октомври до 15 декември клиентите на Шпаркасе банка имаат можност да освојат мобилен телефон „Apple iPhone X“, зимување за двајца во Австрија и главната награда – автомобил „Opel CROSS-LAND X“.

Корисниците на картичките од брендот „Mastercard“ издадени од Шпаркасе Банка учествуваат со секоја поединечна трансакција во износ поголем или еднаков на 300,00 денари во периодот од 15.10.2018 до 15.12.2018 година, со која добиваат по една шанса за учество во наградната игра, односно двојна шанса за учество доколку трансакциите се направени со бесконтактната картичка „Mastercard Debit“. Доколку еден учесник поседува повеќе од една картичка од Банката, учествува со секоја поединечна картичка во наградната игра доколку ги исполнува условите.

Како потврда за учество во наградната игра за трансакциите направени на продажните места ќе се смета слипот од реализирана трансакција направена со платежна картичка „Mastercard“ или „Maestro“ и/или СМС-порака доставена преку услугата СМС-известувања од реализирана трансакција направена со платежна картичка „Mastercard“ или „Maestro“ од Шпаркасе Банка Македонија во износ поголем или еднаков на 300,00 денари за времетраењето на наградниот период.

Во наградната игра се вклучени сите трансакции направени од страна на корисникот на картичката и/или од страна на корисниците на дополнителните картички, на продажните места и е-commerce трансакции (плаќање преку интернет) во земјата и надвор од неа. Во наградната игра не влегуваат исплати на готовина од банкомат или од ПОС-шалтер, членарини, провизии, како и сторнирани трансакции.

Право на учество во наградната игра имаат сите полнолетни физички лица – државјани на Република Македонија, корисници на дебитните или на кредитните картички од брендот „Mastercard“ издадени од Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје.

Извлекувањето на наградите ќе се изврши на 20.12.2018 година со почеток во 12:00 часот, во просториите на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, со адреса на ул. „Македонија“ 9-11, Скопје. Добитниците на наградите ќе бидат извлечени автоматски, по принципот на случаен избор од страна на компјутер, за што е изготвен специјален софтвер за таа намена.

За повеќе информации околу наградната игра „Големи награди, за МАСТЕР уживање!“, посетете ја официјалната веб-страница www.sparkasse.mk или најблиската експозитура на Шпаркасе Банка Македонија.

Со почит,

Шпаркасе Банка Македонија