• 2019 3 Јуни
    Соопштенија Известување за промена на членови во Надзорниот одбор

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Во согласност со член 158 од Законот за хартии од вредност, Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, како Акционерско друштво со посебни обврски за известување, го објавува следново тековно соопштение за спроведени промени во органите на Банката:

Со повлекувањето на членот на Надзорниот одбор, г-дин Сава Иванов Далбоков, од 01.06.2019 година, Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје продолжува да функционира во следниот состав:

Валбурга Зајдл

Ханс Лудвиг Диксер

Славиша Којиќ

Кристијан Поленак

Сузана Ставриќ

Со почит,

Шпаркасе Банка Македонија