img_02
  • 2023 26 Октомври
    Известувања Измена на Одлуката на надоместоци за физички лица кај дебитни картички со важност од 26.12.2023г.

Ве известуваме дека Шпаркасе Банка изврши измена на Одлуката на надоместоци за физички лица која ќе започне да се применува од 26.12.2023 година.

Измената е следна:

Воведен е нов надоместок – Одржување на платежна сметка со валута различна од денари

*Согласно Општите услови за платежна сметка и платежни услуги за физички лица кои се во важност од 01.01.2023 година, доколку Корисникот пред датумот на примена на промените не ја извести банката дека не се согласува со направените промени, односно не поднесе барање за раскинување на Договорот, се смета дека Корисникот е согласен со промените и дека ги прифаќа во целост.