За нас

Сакаме да ви овозможиме најдобра услуга и најквалитетен производ. Вашето задоволство е нашата крајна цел.

Основни информации за Шпаркасе Банка АД Скопје

Матичен број: 4558669
платежна сметка: 250-0000000001-11
Даночен број: 4030993261735
SWIFT: INSBMK22

Седиште на Шпаркасе Банка АД Скопје

Адреса:

ул.Васил Иљоски бр. 14, 1000 Скопје

e-mail: contact@sparkasse.mk 
тел.: 00 389 2 15 050
Интернет страница: www.sparkasse.mk 
Facebook: https://www.facebook.com/SparkasseBankADSkopje 

Податоци за Шпаркасе Банка АД Скопје

Основање: 1992 година
Актива: 1,15 милијарди евра
Сопственик:

Steiermaerkische Sparkasse AG, Грац, Р. Австрија,

96,55% удел во вкупниот број на издадени акции од Шпаркасе Банка АД Скопје

Број на експозитури: 36
Број на банкомати: 120
Број на клиенти: 122.822
Број на вработени: 700


Податоците се однесуваат за состојбата на 05.09.2023 година.

Шпаркасе Банка АД Скопје е членка на следните здруженија и асоцијации: