САНЕЛ КУСТУРИЦА

М-р Санел Кустурица е назначен на функцијата член на Управен одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје на 26.03.2021 година, а од 01.05.2022 година ја презема функцијата Претседател на Управниот одбор и Генерален извршен директор на Банката.

Својата кариера во банкарството ја започнува во 1999 година како дел од Микро Ентерпрајз Банка АД Сараево, Босна и Херцеговина, каде извршувал неколку функции поврзани со кредитирање, а во 2001 година бил назначен за Директор на секторот за кредитирање. Оваа функција ја извршувал до 2003 година, кога станал дел од Управниот одбор и Извршен директор во Прокредит Банка АД Сараево. Во 2006 година Кустурица е именуван за Директор на секторот одговорен за големи корпоративни клиенти и клучни клиенти во УниКредит Загребачка Банка. Во 2007 година станува Извршен директор и член од Управниот одбор на ХВБ-Централ Профит Банка, а од март, 2008 година е назначен за Извршен директор и Член на Управниот одбор на УниКредит Банка БиХ.

Кустурица станува дел од Ерсте и Штаермеркише Групацијата во јуни 2009 година, со неговото именување за Извршен директор и Член на Управниот одбор на Шпаркасе Банка АД БиХ, каде во септември истата година е назначен за Генерален извршен директор и Претседател на Управниот одбор на Банката, надлежен за Секторот за работа со физички лица и мали бизниси, Секторот за развој на бизнис со физички лица и мали претпријатија, Секторот за операции, Дирекцијата за човечки ресурси, Дирекцијата за маркетинг, комуникации и квалитет на услуги и Дирекцијата Секретаријат и усогласеност со прописи. Тој ја извршувал оваа функција заклучно со јануари, 2021 година.

Претседателот на Управниот одбор е надлежен за активности поврзани со работењето со население, маркетинг и развој на производи, за човечки ресурси и за координација на Генерален Секретаријат и Внатрешната ревизија.

НИНА НЕДАНОСКА

Г-ѓа Нина Неданоска е назначена за член на Управниот одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје со Одлука од Надзорниот одбор која стапи на сила на 16.07.2021 година, а од 01.05.2022 година ја извршува функцијата Заменик претседател на Управен одбор.

Својата кариера во банкарството ја започнува во 2003 година како дел од Охридска банка АД Скопје, постепено напредувајќи и градејќи богата банкарска кариера на повеќе раководни позиции. Во периодот од 2006 до 2010 година е Директор на филијала Скопје, а од 2010 до 2013 работи како Раководител на малопродажната мрежа на Банката, како и Заменик-раководител на комерција и маркетинг. Во 2013 година, Неданоска беше назначена за Заменик-директор на Секторот Корпоративно и инвестициско банкарство, за потоа во 2015 да стане Директор на истиот оддел.

Во 2018 година, г-ѓа Неданоска е назначена за член на Управниот одбор на Охридска банка, одговорна за организација, управување и следење на комерцијалниот сектор, како и за работењето на одделенијата во составот на секторот за Корпоративни клиенти: одделение за мали и средни претпријатија, одделот за анализа на кредити, одделот за пазар на капитал и тргување, оддел за маркетинг и оддел за мрежна продажба. Од 2019, па се до присоединувањето на Охридска банка АД Скопје кон Шпаркасе Банка АД Скопје, г-ѓа Неданоска беше Претседател на Управниот Одбор на Охридска банка АД Скопје.

Заменик Претседателот на Управен одбор е надлежен за активности поврзани со работењето со корпоративни клиенти, со финансии, тргување и финансиски пазари и активности поврзани со управување со имот, логистика и безбедност.

Надзорен одбор

  • Д-р Георг Бухер - претседател
  • Валбурга Зајдл - заменик претседател
  • Славиша Којиќ - член
  • Ханс Лудвиг Диксер - член
  • Глигор Бишев - член
  • Горан Петревски - независен член
  • Татјана Шишковска - независен член