Финансиски извештаи

Годишни финансиски извештаи

Ревидиран консолидиран годишен извештај 2023 PDF
Ревидиран единечен финансиски годишен извештај 2023 PDF
Годишен извештај 2022 PDF
Ревидиран консолидиран годишен извештај 2022 PDF
Ревидиран единечен финансиски годишен извештај 2022 PDF
Годишен извештај 2021 PDF
Ревидиран единечен финансиски годишен извештај 2021 PDF
Ревидиран консолидиран годишен извештај 2021 PDF
Годишен извештај за 2020 PDF
Ревидиран единечен финансиски годишен извештај 2020 PDF
Ревидиран консолидиран годишен извештај 2020 PDF
Годишен извештај за 2019 PDF
Ревидиран единечен финансиски годишен извештај 2019 PDF
Ревидиран консолидиран годишен извештај 2019 PDF
Годишен извештај за 2018 PDF
Ревидирани единечни финансиски извештаи за 2018 PDF
Ревидирани консолидирани финансиски извештаи за 2018 PDF
Годишен извештај за 2017 PDF
Ревидирани единечни финансиски извештаи за 2017 PDF
Ревидирани консолидирани финансики извештаи за 2017 PDF
Годишен извештај за 2016 PDF
Ревидирани единечни финансиски извештаи за 2016 PDF
Ревидирани консолидирани финансики извештаи за 2016 PDF
Годишен извештај за 2015 PDF
Ревидирани финансиски извештаи за 2015 PDF
Годишен извештај за 2014 PDF
Годишен извештај за 2013 PDF
Годишен извештај за 2012 PDF
Годишен извештај за 2011 PDF
Годишен извештај за 2010 PDF
Годишен извештај за 2009 PDF
Годишен извештај за 2008 PDF
Годишен извештај за 2007 PDF
Годишен извештај за 2006 PDF
Годишен извештај за 2005 PDF