Наш начин на работа

Ние во „Шпаркасе Банка" веруваме дека работата би требало да биде дел од вашиот живот и на забавен, интересен начин да ве мотивира и да придонесе за вашиот развој и напредок. Веруваме дека вашата работа треба да има подлабока смисла. Ние уочивме 7 темели на кои е базирана потрагата за подлабока смисла во „Шпаркасе Банка":

1

Да работите нешто значајно


Парите може да имаат подлабока смисла според тоа на кој начин работите, кога и она што го работите - во рамките на вашиот опис на работно место - е интересно и ве задоволува, има за вас посебно значење. Секое работно место има свој придонес во заедничката цел, да им се помогне на клиентите подобро да управуваат со своите финансии.

2

Човечки пристап


Луѓето се на прво место. Ја вреднуваме емотивната страна на работата и секогаш се стремиме да влијаеме на тоа како луѓето се чувствуваат на работа. На вас не се гледа само како на вработен, туку како на личност. Кон вас се однесуваат со почит и сте прифатени, но и потребни како личност со своите доблести и мани.

3

Да се биде одговорен


Работењето може да добие подлабока смисла кога можете да донесувате одлуки, сами да влијаете врз понатамошниот тек на својот развој и да ја планирате својата кариера. Ова е вид на слобода, оспособување на вработениот и охрабрување да ги преземете работите во свои раце во „Шпаркасе Банка". Не е секогаш можно секому да му се понуди неограничена автономија, но нашата цел е да ви дадеме што е можно поголема лична одговорност.

4

Развој (личен и професионален)


Работењето може да има подлабока смисла кога имате визија за својата кариера, кога можете да се развивате лично и професионално, кога вашата работа ви нуди константна обука, образование и предизвикувачки искуства со текот на времето. Секогаш кога e тоа можно, на своите вработени им нудиме начини да се развиваат.

5

Да се ужива во работата


Работењето може да има подлабока смисла кога уживате да одите на работа, кога атмосферата е добра, тимскиот дух на ниво и кога добро се согласувате со колегите. Може да се види дали на луѓето им се допаѓа овде по тоа колку долго тие се задржуваат овде.

6

Да се работи за динамичен работодавец


Работењето може да има подлабока смисла кога вашиот работодавец е на најистакнатото место на пазарот, нудејќи современи производи и услуги, кога местото каде што работите овозможува предизвикувачко, мотивирачко и продуктивно работно опкружување и кога, со самото тоа, вашиот работодавец ужива добар углед на пазарот и вие можете да се гордеете што работите овде. Кога работите овде, вие работите за една од водечките финансиски институции во Источна Европа.

7

Да се даде придонес за општеството


Работењето може да има подлабока смисла кога работите за одговорен, општествено активен работодавец, оној со кого можете да се гордеете. „Шпаркасе Банка" гради тим што е активно вклучен во проектите за подобрување и за грижа за животната средина и создавање на здрави навики кај најмладите генерации.

Погледнете и за:

Контакти

Дирекција за човечки ресурси

ул. Васил Иљоски 14, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

Tel: +389 2 3167 156

hr@sparkasse.mk